Zawartość tej strony wymaga nowej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Akademicka Szkoła Podstawowa

im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu,
ul. Jagiellońska 63, tel./fax 18 4423106 , 18 5474884

  Nasze atuty:
 • troska o pełne bezpieczeństwo każdego ucznia (pracownik ochrony, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, bezpieczny budynek i lokalizacja)
 • opieka dydaktyczna i wychowawcza nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.30 (z możliwością ustalenia dodatkowych godzin nadzoru pedagogicznego, zależnie od potrzeb rodziców)
 • opieka nad dziećmi i zajęcia dydaktyczne w czasie ferii i wakacji (lipiec)
 • klasy liczące maksymalnie 24 uczniów, niewielka ilość uczniów w budynku
 • miła, serdeczna, rodzinna i twórcza atmosfera
 • wykwalifikowana i stale doskonaląca się kadra pedagogiczna
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii kształcenia (multimedia)
 • aktywne metody nauczania: uczenie przez doświadczenie, badanie i przeżywanie oraz rozwiązywanie problemów, udział w warsztatach naukowych prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni (Sądecka Akademia Dziecięca)
 • dbałość o wysoki poziom nauczania, wszechstronny rozwój osobowości, uzdolnień i talentów powierzonych dzieci
 • wychowanie w oparciu o uniwersalne zasady moralne, wartości patriotyczne i obywatelskie, edukację estetyczną i kontakt ze sztuką
 • nauka dwóch języków obcych od klasy I, w tym 4 godziny języka angielskiego w tygodniu oraz język francuski, język niemiecki lub język hiszpański do wyboru
 • już od klasy I zajęcia z muzyki, wychowania fizycznego/ edukacji dla zdrowia i informatyki prowadzone przez specjalistów z tych przedmiotów (doświadczeni w pracy z dziećmi dydaktycy szkół muzycznych i wyższych uczelni)
 • bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czesnego

W ramach czesnego proponujemy poszerzony wymiar nauczania zajęć obowiązkowych oraz zajęcia dodatkowe od poniedziałku do piątku, w których uczestniczą wszyscy uczniowie:

 • zajęcia muzyczne: rytmika, śpiew, gra na instrumentach
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia sportowe (w tym gimnastyka korekcyjna, edukacja prozdrowotna)
 • informatyka z elementami grafiki i animacji komputerowej
 • inne - zależnie od propozycji rodziców

Zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną i opiekę pielęgniarki szkolnej.

  Organizujemy dla naszych uczniów:
 • wycieczki integracyjne, przedmiotowe i krajoznawcze
 • wyjścia do kina, wyjazdy do teatru
 • spotkania muzealne
 • imprezy okolicznościowe
 • obozy sportowe oraz zajęcia rekreacyjne i artystyczne w okresie ferii zimowych i w czasie wakacji (zapewniamy opiekę dla chętnych w lipcu)
PRZYKŁADOWY TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ:
Dz.tyg./godz.zajęć poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.00-8.00 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
8.10-8.55 edukacja zintegrowana religia edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana
9.05-9.50 religia edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana
9.50-10.10 przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa
10.10-10.55 edukacja zintegrowana język angielski edukacja zintegrowana wychowanie fizyczne edukacja muzyczna
11.10-11.55 edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana warsztaty muzyczne wychowanie fizyczne zajęcia komputerowe
12.10-12.55 język angielski wychowanie fizyczne warsztaty muzyczne edukacja plastyczna informatyka - grafika i animacja komputerowa
13.00-13.30 przerwa obiadowa przerwa obiadowa przerwa obiadowa przerwa obiadowa przerwa obiadowa
13.30-15.00 język niemiecki zajęcia sportowe warsztaty plastyczne język angielski informatyka - grafika i animacja komputerowa
15.00-16.30 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica